Om du äger din egna brunn (enskilt vatten) som du använder för dricksvatten är det viktigt att ta vattenprov på vattnet. Detta ska göras regelbundet eftersom kvaliteten på vattnet kan utifrån olika anledningar förändras genom tidens gång. En långvarig period av torka, översvämningar, bränder kan till exempel påverka kvaliteten på vattnet. Efter sådana händelser bör du se till att ett nytt prov tas och analyseras.

Även faktorer som och brunnens skick och placering kan ha en inverkan på vattnets kvalitet. Provet ska vara fullständigt och undersöker på ett mikrobiologiskt och kemiskt sätt samt om och vilka tungmetaller som förekommer i vattnet. Bland annat analyseras ämnen som:

  • järn
  • klorid
  • koppar
  • nitrit
  • sulfat
  • magnesium

Enligt Livsmedelsverket bör du låta testa vattnet minst var tredje år. Om du har tidigare haft problem med vattnet bör du dessutom ta prover på vattnet oftare än så. Om det är fler än två fastigheter som är sammankopplade med samma brunn eller vattentäkt bör vattenprov istället tas minst en gång per år. Om du ska ta över en fastighet med egen brunn behöver du också se till att det har gjorts ett prov och vad det har visat.

Varför är det viktigt att göra ett vattenprov?

I ditt dricksvatten kan det förekomma mikroorganismer, bakterier och metaller som gör att vattnet inte är lämpligt att förtära. Ett otjänligt vatten kan också påverka vissa maskiner i bostaden som till exempel diskmaskin och varmvattenberedare. Ett vattenprov kontrollerar därför helt enkelt om dricksvattnet är tjänligt, det vill säga går att dricka. Även om du tittar, luktar och smakar på vattnet kan du inte avgöra om det är tjänligt som dricksvatten eller inte. Det kan nämligen finnas problem i vattnet som du inte märker av. Det krävs därför att du gör ett vattenprov på dricksvattnet. Detta gäller särskilt om du tänker låta små barn dricka vattnet. Detta eftersom de är känsligare för höga halter i vissa ämnen som kan förekomma i dricksvattnet.

Om det visar sig att vattnet är otjänligt som dricksvatten finns det hjälp att få. Genom att anlita professionella fackmän kan de hjälpa till att reda ut orsaken till vattenkvaliteten och åtgärda detta.