Om bygglov, renovering och tjänster

Månad: september 2020

Trädfällning i Uppsala – Vem ska jag kontakta?

Om du anser att ett träd borde fällas är första steget att kontrollera vem som har ansvaret för trädet och kontakta den personen. Trädfällning i Uppsala kan både vara fastighetsägarens, bostadsrättsföreningens eller Uppsala Kommuns ansvar.

Trädfällning vid hyresrätt i Uppsala

Om du bor i en hyresrätt bör du i första hand ta kontakt med din fastighetsskötare. Detta förutsatt att trädet står i närheten av hyresrätten, på dess innergård, eller liknande. Det är fastighetsägarens ansvar att ta hand om ytterområdet men ofta fastighetsskötaren som genomför uppdragen. Förklara gärna varför du anser att trädet ska tas bort.

 • Är det murket och riskerar att falla?
 • Täcker det solen?
 • Smutsar det ner med löv, sav, frukt?
 • Hur påverkar trädet dig – och dina grannar?

Träd som står på bostadsrättsföreningens mark

Bor du i en bostadsrätt i Uppsala är det först styrelsen i bostadsrättsföreningen som ska kontaktas. De kan svara på om ansvaret är deras eller om det ligger på Uppsala kommun.

En sak som avgör det är var gränsen går mellan föreningens mark och kommunens. Det är inte sällan som denna gräns inte är tydligt markerad. En boende i föreningen kan ha en bakgård där delar av gården är föreningens och delar av kommunens. Det som är på kommunens mark har de därmed ansvar för.

Trädfällning för villa i Uppsala

Om du bor i villa äger du troligtvis marken. Därmed har du rätt att göra vad du vill med de träd som finns inom detta område. Kan du fälla dem själv eller behöver du hjälp med trädfällning?

 • Krävs motorsågskort?
  Är det ett träd som ska tas bort från den egna gården krävs inte motorsågskort. Så länge du kan hantera en motorsåg säkert får du ta ner trädet på egen hand. Om en företagare hyrs in för arbetet finns däremot krav på att den personen ska ha utbildning och motorsågskort.
 • Fälla – eller precisionsfälla
  Även om du får fälla själv – så är det inte alltid bästa alternativet. Det är extremt stor skillnad mellan vanlig trädfällning – och precisionsfälla ett träd. Att precisionsfälla innebär att spännband och kilar används så att trädet ska landa exakt på en plats som önskas. Detta behövs exempelvis om trädet står nära flera fastigheter och därmed måste falla på exakt sätt för att inte skador ska kunna uppstå.

Tänk på detta om du skickar in egna konstruktionsritningar

Tänk på detta om du skickar in egna konstruktionsritningar

Det är få som väljer att skapa egna konstruktionsritningar inför exempelvis en bygglovsansökan. Men de som har kunskapen, eller en stor vilja att spara pengar, kan välja alternativet. Det gäller däremot att vara mycket noga eftersom det annars kan uppstå extrakostnader.

I en bygglovsansökan kan det ingå att konstruktionsritningar ska bifogas. Det finns inget krav på att en arkitekt ska ha ritat dem så de som anser sig ha kunskapen kan försöka själv. I detta fall är det viktigt att kontrollera vilka krav som kommunen ställer på dessa ritningar. Enklast är att ansöka via E-tjänsten på kommunens hemsida men det är även möjligt att lämna in ansökan i pappersformat.

Ansöka via E-tjänst

Ansökan om bygglov kan ske digitalt via kommunens hemsida. Det är till den kommun där byggnationen ska genomföras som ansökan ska skickas in. Ofta är det smidigare att ansöka digitalt eftersom systemen då känner av om samtlig information är lämnad. Signering sker då med Bank-ID. Vid ansökan digitalt finns alltid specifika krav som behöver vara uppfyllda. Följande är exempel från Sandvikens kommun:

 • Måste vara PDF-format
 • En ritning i en fil. Exempelvis konstruktionsritning i en fil och takstolsritning i en annan
 • Färdiga pappersritningar kan scannas in. De får däremot inte fotograferas då perspektivet gör att förhållanden kan ändras
 • De måste vara vända åt rätt håll

Innan konstruktionsritningar skickas iväg

 • Skalenligt – Gör en sista kontroll att de är skalenliga samt att gällande mått är utskrivna. En liten detalj som annars kan göra att de behöver göras om.
 • På olinjerat papper – Finns det streck på pappret som inte hör till ritningarna kan detta skapa missförstånd.
 • Dubbelchecka villkoren – På kommunernas hemsidor brukar det finnas information om vad som ska vara med på en konstruktionsritning. Dubbelkolla att varje punkt är uppfylld.

Extrakostnader vid felaktiga ritningar

Den avgift som betalas för handläggning av bygglov är anpassad till en den tid som förväntas läggas på en ansökan. Skulle det däremot krävas mer tid av handläggaren kan extrakostnad behöva tas ut. Skickar du in konstruktionsritningar som inte uppfyller kommunens krav kan dessa returneras för komplettering och eventuellt extra kostnad uppstå.

Beställa från arkitekt

Alternativet, till att skapa dem själv, är att anlita en arkitekt. Att göra detta innebär att ritningarna skapas exakt efter de krav som kommunen har men även utifrån krav på säkerhet, hållfasthet med mera. Vad det kostar beror helt på byggnationens komplexitet.

Vad kostar stambyte per lägenhet?

Vad kostar stambyte per lägenhet?
Vad kostar stambytet i förhöjd månadskostnad?
Är det skillnad på bostadsrätt och hyresrätt?

Frågorna är många hos de som bor i lägenheter där stambyte behöver ske. Framförallt finns en oro för högre månadskostnad vilket för vissa kan innebära att de måste flytta.

Kostnad per lägenhet

Förutsatt att ett komplett stambyte behöver ske är kostnaden ungefär 250 000 kr till 300 000 per lägenhet. Går det bra att genomföra ingreppet med relining alternativt bara ett partiellt stambyte kommer kostnaden bli betydligt lägre. Det bästa är att ta in en oberoende konsult som undersöker förutsättningarna och därmed även kan ta fram underlag för de offerter som sedan kan beställas från byggföretagen.

Vad kostar stambyte för enskilda medlemmen?

När medlemmar i en bostadsrättsförening ställer frågor till styrelsen kring vad stambyte kommer att kosta innebär det generellt en oro för att styrelsen kommer att behöva höja månadskostnaden. Om det blir höjning, och i så fall hur stor, beror främst på om föreningen behöver låna pengar eller inte. Det vanligaste är att föreningen behöver låna och i detta fall hamnar lånekostnaden på medlemmarna. Lånas 300 000 kr per lägenhet blir det även denna kostnad som indirekt måste bäras av den enskilde medlemmen. Men detta upplagt på exempelvis 50 år och med en mycket låg ränta. Den kostnad som uppstår för föreningen måste täckas med de intäkter de får av månadsavgifterna.

 • Likvida medel
  Har föreningen likvida medel som är tänkt att användas för stambytet? Därmed behöver inte 300 000 kr lånas per lägenhet för att stamrenoveringen ska kunna genomföras. I realitet innebär det även lägre förhöjd månadsavgift. Vad kostar stambyte för den enskilde medlemmen? Det beror på vilken plan som föreningen haft kring projektet och därmed lagt undan pengar i förväg.
 • Amorteringskrav
  Beroende på belåningsgrad kan föreningen ha amorteringskrav eller amorteringsfritt lån. Med amorteringsfritt uppstår enbart räntekostnad. Skulle exempelvis 300 000 kr lånas per lägenhet och ingen amortering ske skulle det innebära en ökad årlig kostnad på ca 3000 kr (med 1 % i ränta). Utslaget per månad innebär det drygt 200 kr. Behöver däremot amortering ske (vilket är det vanligaste) blir det högre summa som föreningen måste betala. Hur stor summan blir beror både på belåningsgrad och amorteringstid.
 • Ränta
  Genom att binda räntan vet föreningen hur stor räntekostnad som kommer att uppstå. Därmed kan de även räkna ut om högre månadsavgift krävs eller inte. Men räntenivån gäller bara under bindningstiden. Om ränteläget är annorlunda efter de fem bindningsåren kan avgiften behöva ändras.

Drivs med WordPress & Tema av Anders Norén