Tänk på detta om du skickar in egna konstruktionsritningar

Det är få som väljer att skapa egna konstruktionsritningar inför exempelvis en bygglovsansökan. Men de som har kunskapen, eller en stor vilja att spara pengar, kan välja alternativet. Det gäller däremot att vara mycket noga eftersom det annars kan uppstå extrakostnader.

I en bygglovsansökan kan det ingå att konstruktionsritningar ska bifogas. Det finns inget krav på att en arkitekt ska ha ritat dem så de som anser sig ha kunskapen kan försöka själv. I detta fall är det viktigt att kontrollera vilka krav som kommunen ställer på dessa ritningar. Enklast är att ansöka via E-tjänsten på kommunens hemsida men det är även möjligt att lämna in ansökan i pappersformat.

Ansöka via E-tjänst

Ansökan om bygglov kan ske digitalt via kommunens hemsida. Det är till den kommun där byggnationen ska genomföras som ansökan ska skickas in. Ofta är det smidigare att ansöka digitalt eftersom systemen då känner av om samtlig information är lämnad. Signering sker då med Bank-ID. Vid ansökan digitalt finns alltid specifika krav som behöver vara uppfyllda. Följande är exempel från Sandvikens kommun:

  • Måste vara PDF-format
  • En ritning i en fil. Exempelvis konstruktionsritning i en fil och takstolsritning i en annan
  • Färdiga pappersritningar kan scannas in. De får däremot inte fotograferas då perspektivet gör att förhållanden kan ändras
  • De måste vara vända åt rätt håll

Innan konstruktionsritningar skickas iväg

  • Skalenligt – Gör en sista kontroll att de är skalenliga samt att gällande mått är utskrivna. En liten detalj som annars kan göra att de behöver göras om.
  • På olinjerat papper – Finns det streck på pappret som inte hör till ritningarna kan detta skapa missförstånd.
  • Dubbelchecka villkoren – På kommunernas hemsidor brukar det finnas information om vad som ska vara med på en konstruktionsritning. Dubbelkolla att varje punkt är uppfylld.

Extrakostnader vid felaktiga ritningar

Den avgift som betalas för handläggning av bygglov är anpassad till en den tid som förväntas läggas på en ansökan. Skulle det däremot krävas mer tid av handläggaren kan extrakostnad behöva tas ut. Skickar du in konstruktionsritningar som inte uppfyller kommunens krav kan dessa returneras för komplettering och eventuellt extra kostnad uppstå.

Beställa från arkitekt

Alternativet, till att skapa dem själv, är att anlita en arkitekt. Att göra detta innebär att ritningarna skapas exakt efter de krav som kommunen har men även utifrån krav på säkerhet, hållfasthet med mera. Vad det kostar beror helt på byggnationens komplexitet.