Om du anser att ett träd borde fällas är första steget att kontrollera vem som har ansvaret för trädet och kontakta den personen. Trädfällning i Uppsala kan både vara fastighetsägarens, bostadsrättsföreningens eller Uppsala Kommuns ansvar.

Trädfällning vid hyresrätt i Uppsala

Om du bor i en hyresrätt bör du i första hand ta kontakt med din fastighetsskötare. Detta förutsatt att trädet står i närheten av hyresrätten, på dess innergård, eller liknande. Det är fastighetsägarens ansvar att ta hand om ytterområdet men ofta fastighetsskötaren som genomför uppdragen. Förklara gärna varför du anser att trädet ska tas bort.

  • Är det murket och riskerar att falla?
  • Täcker det solen?
  • Smutsar det ner med löv, sav, frukt?
  • Hur påverkar trädet dig – och dina grannar?

Träd som står på bostadsrättsföreningens mark

Bor du i en bostadsrätt i Uppsala är det först styrelsen i bostadsrättsföreningen som ska kontaktas. De kan svara på om ansvaret är deras eller om det ligger på Uppsala kommun.

En sak som avgör det är var gränsen går mellan föreningens mark och kommunens. Det är inte sällan som denna gräns inte är tydligt markerad. En boende i föreningen kan ha en bakgård där delar av gården är föreningens och delar av kommunens. Det som är på kommunens mark har de därmed ansvar för.

Trädfällning för villa i Uppsala

Om du bor i villa äger du troligtvis marken. Därmed har du rätt att göra vad du vill med de träd som finns inom detta område. Kan du fälla dem själv eller behöver du hjälp med trädfällning?

  • Krävs motorsågskort?
    Är det ett träd som ska tas bort från den egna gården krävs inte motorsågskort. Så länge du kan hantera en motorsåg säkert får du ta ner trädet på egen hand. Om en företagare hyrs in för arbetet finns däremot krav på att den personen ska ha utbildning och motorsågskort.
  • Fälla – eller precisionsfälla
    Även om du får fälla själv – så är det inte alltid bästa alternativet. Det är extremt stor skillnad mellan vanlig trädfällning – och precisionsfälla ett träd. Att precisionsfälla innebär att spännband och kilar används så att trädet ska landa exakt på en plats som önskas. Detta behövs exempelvis om trädet står nära flera fastigheter och därmed måste falla på exakt sätt för att inte skador ska kunna uppstå.