Om bygglov, renovering och tjänster

Månad: mars 2021

Bygglovsritningar ett måste vid ansökan om bygglov

Ska du ansöka om bygglov? Då behöver du bygglovsritningar som beskriver hur bygget ifråga är tänkt att se ut. Det är viktigt att denna ritning finns med i din bygglovsansökan och att den ger en korrekt bild av ditt bygge. Bygglovsritningar består av flera komponenter – den behöver inkludera ritningar för följande delar av bygget:

  • Planlösning
  • Fasader
  • Sektioner
  • Situationsplan

Därmed behöver såväl planritningar som fasadritningar, sektionsritningar och en situationsplan tas fram för den byggnad som ska byggas. Detta är helt nödvändigt för att projektet ska kunna få ett godkännande. Ritningarna bör vara såväl detaljerade som tydliga för att du ska maximera dina möjligheter att skyndsamt få klart med bygglovet. Vid frågor är det en fördel om man hör av sig till sakkunniga inom bygglov.

Ta hjälp med att framställa dina bygglovsritningar

Du behöver inte vara arkitekt för att kunna ta fram de ritningar som krävs för att få ett bygglov. Det finns nämligen ingenjörsbyråer som specialiserar sig på att ta fram bygglovsritningar åt kunder. Genom att anlita en sådan byrå kan du få hjälp med att framställa de handlingar som ska skickas in inför bygget. Ritningarna ska alltså visa hur byggnaden är tänkt att se ut. De behöver vara skalenliga och byggnadens planer, fasade samt sektioner behöver därmed vara redovisade i skalan 1:100. För situationsplanen gäller dock en annan skala, nämligen 1:400.

Som vi redan har nämnt behöver du inte själv göra de bygglovsritningar som erfordras. Tur är det, för ritningarna ska nämligen vara utförda på ett fackmannamässigt sätt. De ska vara utförda enligt en viss formalia, och din ingenjörsbyrå hjälper dig att ta fram ritningar som uppfyller alla de krav som ställs. De har full koll på formalia och ser till att ritningarna är utförda på ett fackmannamässigt sätt.

Ritningarna är det väsentligaste i din bygglovsansökan

När du ska göra en bygglovsansökan är dina bygglovsritningar de allra viktigaste handlingarna i din ansökan. Den person som granskar din ansökan behöver kunna bilda sig en uppfattning om hur du vill bygga. Därför är det dessa ritningar som ditt bygglovsbeslut kommer att vila på. Av denna anledning är det extremt viktigt att ritningarna är välgjorda och tydliga. Såvida du inte sitter inne på den spetskompetens som krävs för att ta fram sådana ritningar gör du därmed bäst i att ta hjälp av en fackman.

Därför bör golvslipare i Stockholm ta hand om ditt golv…

Bör en slipmaskin hyras och arbetet utföras på egen hand? Eller bör en golvslipare i Stockholm få uppdraget? Det som främst avgör detta är vilken kvalité som önskas.

Bättre resultat

En person som vill ha så bra resultat som möjligt bör definitivt anlita en golvslipare i Stockholm istället för att försöka sig på hantverket på egen hand. Utan utbildning och erfarenhet kan extremt få privatpersoner nå upp till samma yrkeskompetens och resultat.

Detta är den enskilt viktigaste faktorn som avgör om hantverkare ska anlitas eller om arbetet kan utföra själv. Det gäller inom de flesta renoveringsprojekt.

Snabbare resultat

Ett golvslipningsföretag i Stockholm anger att de kan slipa golvet på en villa på två dagar. Med rätt kompetens, rätt utrustning och rätt planering är det möjligt. De som däremot väljer att slipa själv kommer till största sannolikhet hålla på under betydligt längre tid. Hur mycket tid av semestern önskas läggas på att slipa och ytbehandla golven? Är det värt det?

Mindre damm

Dagens moderna slipmaskiner kan slipa golv dammfritt. Men det krävs då att rätt maskiner används och att detta sker på rätt sätt. Därmed behöver inte hela rummet ”plastas in” innan slipningen påbörjas.

Snabbfakta – Från en golvslipare i Stockholm

Följande fakta är från en större golvslipare i Stockholm. Priser och fakta kan variera beroende på vilket företag som tillfrågas.

  • Så ofta kan golvet slipas

Massiva plankgolv kan slipas i stort sett hur många gånger som helst. Detta eftersom bara någon millimeter av plankan slipas ner vid varje tillfälle. Det kan ställas mot lamellgolv som generellt klarar upp till fyra slipningar. Därefter har den slipningsbara ytan blivit för tunn.

  • Ofta felbedömning av privatpersoner

Detta företag anger att många privatpersoner ofta gör felbedömningar kring golvslipning och ytbehandling. Det bästa är alltså att låta ett företag komma hem för att granska golven och dess kvalité. Utifrån material och var i hemmet som golvet finns kan slipning och efterbearbetning ske på olika sätt.

  • Går det att slipa själv?

Går det att slipa golvet själv och på så vis spara pengar? Ja, det är fullt möjligt. Men de som gör detta bör räkna med att slipningen inte blir lika snygg som om en golvslipare i Stockholm anlitas. Ska exempelvis vardagsrumsgolvet slipas finns alltså en mycket stor fördel i att anlita proffs. Är det däremot i förrådet kanske inte behovet av hög kvalité är lika stor.

Drivs med WordPress & Tema av Anders Norén