Bör en slipmaskin hyras och arbetet utföras på egen hand? Eller bör en golvslipare i Stockholm få uppdraget? Det som främst avgör detta är vilken kvalité som önskas.

Bättre resultat

En person som vill ha så bra resultat som möjligt bör definitivt anlita en golvslipare i Stockholm istället för att försöka sig på hantverket på egen hand. Utan utbildning och erfarenhet kan extremt få privatpersoner nå upp till samma yrkeskompetens och resultat.

Detta är den enskilt viktigaste faktorn som avgör om hantverkare ska anlitas eller om arbetet kan utföra själv. Det gäller inom de flesta renoveringsprojekt.

Snabbare resultat

Ett golvslipningsföretag i Stockholm anger att de kan slipa golvet på en villa på två dagar. Med rätt kompetens, rätt utrustning och rätt planering är det möjligt. De som däremot väljer att slipa själv kommer till största sannolikhet hålla på under betydligt längre tid. Hur mycket tid av semestern önskas läggas på att slipa och ytbehandla golven? Är det värt det?

Mindre damm

Dagens moderna slipmaskiner kan slipa golv dammfritt. Men det krävs då att rätt maskiner används och att detta sker på rätt sätt. Därmed behöver inte hela rummet ”plastas in” innan slipningen påbörjas.

Snabbfakta – Från en golvslipare i Stockholm

Följande fakta är från en större golvslipare i Stockholm. Priser och fakta kan variera beroende på vilket företag som tillfrågas.

  • Så ofta kan golvet slipas

Massiva plankgolv kan slipas i stort sett hur många gånger som helst. Detta eftersom bara någon millimeter av plankan slipas ner vid varje tillfälle. Det kan ställas mot lamellgolv som generellt klarar upp till fyra slipningar. Därefter har den slipningsbara ytan blivit för tunn.

  • Ofta felbedömning av privatpersoner

Detta företag anger att många privatpersoner ofta gör felbedömningar kring golvslipning och ytbehandling. Det bästa är alltså att låta ett företag komma hem för att granska golven och dess kvalité. Utifrån material och var i hemmet som golvet finns kan slipning och efterbearbetning ske på olika sätt.

  • Går det att slipa själv?

Går det att slipa golvet själv och på så vis spara pengar? Ja, det är fullt möjligt. Men de som gör detta bör räkna med att slipningen inte blir lika snygg som om en golvslipare i Stockholm anlitas. Ska exempelvis vardagsrumsgolvet slipas finns alltså en mycket stor fördel i att anlita proffs. Är det däremot i förrådet kanske inte behovet av hög kvalité är lika stor.