Det finns mängder av tips för att kunna renovera billigt. Ett tips är att välja dammfri golvslipning istället för att byta ut golvet. Varför betala mer – när det går att betala mindre…

Vad innebär golvslipning?

Golvslipning innebär i korthet att trä- eller betonggolv slipas ned någon millimeter varpå ytan därmed blir helt ny.

  1. Lagningar sker

Första steget är att eventuella lagningar genomförs. Kanske behöver mindre bitar bytas ut eller sprickor spacklas igen. Denna lagning bör ske innan slipningen genomförs.

  1. Golvslipning

Nu kan golvet slipas med speciella slipmaskiner. För att få ett bra resultat krävs både att rätt maskiner och rätt arbetsmetod används. Arbetet kan utföras av privatpersoner men risken är att slipningen blir ojämn utifrån att inte rätt kunskap finns inom området.

  1. Ytbehandling

Efter att en slipning genomförts behöver ytbehandling ske. Detta för att det ska bli en hård och hållbar yta. Detta sker exempelvis med olja, vax eller lack.

Vad innebär dammfri golvslipning?

De första maskinerna som började användas för golvslipning var bara vanliga slipmaskiner. En nackdel med dessa är att det skapas mängder av damm. Därmed växte alternativ upp för att skapa dammfri golvslipning. Möblerna tas bort så att golvet blir fritt. Sedan används speciella slipmaskiner där dammet direkt tas hand om av maskinerna.

Dammfri golvslipning innebär alltså att slipning kan ske i privata bostäder utan att möbler, tapet och ytor blir fulla av slipdamm.

Är det billigare?

Ja, det är definitivt billigare att utföra dammfri golvslipning än att köpa in ett helt nytt golv och lägga detta. Kostnaden för material blir lägre eftersom nytt golv inte behöver köpas och arbetskostnaden blir lägre då arbetet att slipa tar kortare tid än arbetet att lägga golvet.

Det billigaste alternativet är självklart att hyra maskiner för dammfri golvslipning själv och sedan använda dessa på golvet. Men det är även mest riskfyllt.

  • Testa först

Använd slipmaskinen först på en yta som inte är så synlig. Kanske bakom soffan eller under en matta. Då är det lättare att lära sig hur maskinen ska hanteras för att ett bra resultat ska uppstå.

  • Inte de finaste ytorna

Ska golvet slipas i gillestugan eller i barnrummet? Då kanske det är värt att spara på pengarna och utföra arbetet själv. Men är det vardagsrummet eller köket kanske en hantverkare bör anlitas så att det blir riktigt snyggt.