Det finns många fördelar med att ha en säker dörr som ger inbrottsskydd, en så kallad säkerhetsdörr, i sin bostad. Detta gäller givetvis oavsett om du bor i en lägenhet, en villa, en sommarstuga eller hur du nu än bor. Du ska kunna känna dig säker oavsett hur och vart du bor, men i vissa områden kan det ibland kännas lite mer otryggt än andra eller så är inbrottsrisken extra hög. Då kan det innebära en större trygghet för dig som bor i bostaden.

Varför bör man ha en säker dörr?

En säker dörr ger inbrottsskydd. En ytterdörr av den mer vanliga modellen är relativt enkel för inbrottstjuvar att forcera, men de stöter snabbt på problem när de försöker forcera en säkerhetsdörr. Att ha en säkerhetsdörr i sin bostad är alltså inte bara säkert för dig när du är hemma utan du kan också vara trygg när du till exempel är bortrest. För det vore ju givetvis väldigt tråkigt att få inbrott, bli av med saker och uppleva ett intrång i sin personliga sfär.

Reducerar buller

Men förutom att en säker dörr ger inbrottsskydd har den även andra fördelar. En säkerhetsdörr kan även reducera det buller och andra typer av ljudliga störningar som finns och som kommer utifrån. Man kanske främst tänker på störningar från trapphus om man bor i en lägenhet, men även om man bor i en villa kan det vara skönt att slippa ovälkomna ljud utifrån. Oftast vill man ändå ha lugn och ro inne i sin egen bostad. Även exempelvis matos kan reduceras, vilket kan vara en välkommen fördel.

Kan rädda liv

En tredje fördel med en säker dörr som ger inbrottsskydd i bostaden är att den faktiskt kan rädda liv. Brandskyddet blir bättre med en säkerhetsdörr, eftersom den då blir som en bättre brandvägg och kan stoppa eld från att komma in i bostaden på ett mer effektivt sätt. Det är dock viktigt att se till att säkerhetsdörren har en viss brandklassning för att den ska kunna bromsa en brand på upp till 30 minuter. Detta gäller även brandgaser som är en vanlig dödsorsak vid bränder i bostäder.