Om bygglov, renovering och tjänster

Kategori: Info

Så får du nytta av en effektlogger

En effektlogger, eller power logger på engelska, är en teknisk utrustning som används för att mäta och analysera elströmmen som används i en elektrisk krets. Genom att övervaka strömmen som används i en krets kan man få information om hur mycket energi som förbrukas. Man får också information om när den används och vilka enheter som drar mest energi. I den här texten kommer vi att titta närmare på vad ett sådant instrument är, hur den fungerar och hur den kan användas.

Hur fungerar en effektlogger?

En effektlogger är alltså en elektronisk enhet som används för att mäta och logga elektrisk energi som används av elektroniska enheter och apparater. Det är en viktig del av övervakningssystem som används för att mäta och analysera elanvändning i hem och företag. Den fungerar genom att anslutas till en elektrisk krets för att mäta strömmen som passerar genom den. Mätningarna sparas sedan på en lagringsenhet, såsom ett SD-kort, för att senare analyseras och utvärderas.

Då kan en effektlogger användas

En effektlogger kan användas på flera olika sätt beroende på syftet med mätningen. Här är några exempel på hur en sådan kan användas:

 • Mäta effektiviteten av solpaneler. En effektlogger kan användas för att mäta effektiviteten av solpaneler genom att mäta den mängd energi som produceras och förbrukas av solpanelerna.
 • Övervaka datacenter. Instrumenten är en viktig del av övervakningssystem som används för att mäta och analysera elanvändning. De används alltså i datacenter för att övervaka elanvändning och temperaturer. Detta kan hjälpa till att identifiera eventuella problem som kan påverka driftsäkerheten och optimera energiförbrukningen.
 • Mäta strömförbrukning av byggnader. Ett annat användningsområde är för att mäta strömförbrukningen av byggnader och ge en överblick över den totala energiförbrukningen. Detta kan hjälpa till att identifiera områden där energiförbrukningen kan minskas.
 • Jämföra apparater och enheter. Ett sådant här instrument används också för att jämföra apparater och enheter och se vilken som är mest energieffektiv. Detta kan hjälpa till att fatta beslut om vilken apparat som ska användas för att minska energiförbrukningen. Genom att identifiera ineffektiva apparater kan man göra justeringar för att minska energiförbrukningen och därmed minska elräkningarna.

För- och nackdelar med platsbyggd walk in closet

Funderar du på att skaffa en platsbyggd walk in closet? Att lista för- och nackdelar brukar göra det enklare att ta ett beslut. Här ger vi några exempel på de positiva sidorna av garderobslösningen – och de lite tråkigare sidorna av den.

Exempel på fördelar:

 • Fungerar även som omklädningsrum
 • Plats för mer än bara kläder

Och så nackdelarna:

 • Tar mycket plats i ett litet hem
 • Kan bli dyrt

Fördelar med platsbyggd walk in closet

Fördelarna är många, givetvis. Till exempel kan det fungera som ett rymligt omklädningsrum och anpassas för hela familjen.

Fungerar även som ett omklädningsrum

En lite större platsbyggd walk in closet kan med fördel även användas som ett omklädningsrum. De allra flesta som väljer att bygga det väljer också tillräckligt många kvadratmeter för det syftet. Ställ gärna in en liten soffpall och en herrbetjänt för att göra det så smidigt och bekvämt som möjligt att byta om där.

Plats för mer än bara klädförvaring

Är det trångt att vika alla kläder i tvättstugan? Eller kanske har du inte en egen tvättstuga, utan delar den med andra? I sådana fall kan det vara smidigt att använda en platsbyggd walk in closet som en plats att vika kläderna på. Här kan du kanske också förvara en strykbräda, så att du har nära till det du behöver.

Kan vara bra för hela familjen

Vissa vill gärna utrymmet för sig själva – men visst kan det vara en god idé att anpassa rummet för hela familjen. I och med att den är just platsbyggd har ni goda möjligheter att optimera utrymmet för alla familjemedlemmar om det är något ni önskar.

Nackdelar

Det finns alltid två sidor av myntet. Nackdelar kan vara att det är en dålig prioritering vad gäller utrymme, eller att helt enkelt blir väldigt dyrt.

Tar ganska mycket utrymme

Om man inte bor väldigt stort är det vissa som anser att en platsbyggd walk in closet tar upp utrymme som hade kunnat användas till något mer praktiskt i hemmet. Ett kontor eller ett gästrum är saker som skulle kunna få plats istället. Det här är givetvis upp till var och en att avgöra.

Kan bli dyrt

Det kan bli ett dyrt projekt – i synnerhet om det ska anpassas till hela familjen. Tänk även på att el kanske behöver dras och att bara belysningen kan bli kostsam.

Läs det här innan du börjar bygga ut

Funderar du på att bygga ut? Innan du sätter igång med projektet finns det ett par saker som är viktiga att känna till. Här tar vi upp några av dem.

Bygglov när du ska bygga ut

Om du inte är på det klara, på förhand, med vad som kräver bygglov, finns en risk att du ångrar dig senare i processen. Att ansöka om bygglov, om du inte gjort förut, kan i vissa fall vara en ganska utdragen process. Därför är det viktigt att vara ute i god tid. Beroende på handläggningstiderna i din kommun, kan det ta ganska lång tid att få bygglovet. Om du dessutom behöver komplettera med fler handlingar så tar det ännu längre tid.

Här kan det vara en idé att ta hjälp av en arkitekt eller annan entreprenör med ritningskompetens.

Exempel på vad som inte kräver bygglov:

 • En så kallad attefallstillbyggnad – alltså inte större än 15 kvm utbyggnad
 • Ändra rumsindelning eller annan inre ändring

Exempel på vad som kräver bygglov:

 • Att flytta en byggnad från en plats till en annan
 • De allra flesta tillbyggnader

Lägg ansenlig tid på budget och kostnader

Ett misstag som många gör när de ska bygga ut är att inte göra en tillräckligt detaljerad budget. Konsekvensen kan bli att det kostar mycket mer än du tänkt dig och att taket överskrids – i värsta fall med stor påverkan på din privatekonomi.

Det är bra att veta att kostnaderna för att bygga ut kan variera kraftigt. En del hamnar på en totalkostnad på runt 15 000 per kvadratmeter – medan andra hamnar på närmare 40 000 per kvadratmeter.

Att tänka på gällande ekonomin:

 • Gör en så detaljerad budget som du bara kan
 • Behöver du verkligen bygga ut så många kvadratmeter som du tänkt från början, eller går det att vara kreativ med planlösning och inredning för att yteffektivisera?
 • Gör en uppskattning av kvadratmeterpriset på förhand

Glöm inte grannarna

Allt som kräver bygglov kräver också det som kallas för grannehörande. Det är kommunens uppgift att hantera det, men för grannsämjan kan det vara bra att ha i åtanke om ditt projekt till exempel skymmer eftermiddagssol eller utsikt. Tänk på att varje överklagan av ditt bygglov innebär förseningar – därför är det bra att försöka bygga ut på ett sätt som både du och dina grannar är nöjda med.

Underhåll av maskiner – var, när och varför?

Olika maskiner, så som pelarborrar, kantpressar, sågar och annat som används på verkstäder och inom industrier jobbar ofta flitigt och kräver med jämna mellanrum kontroller och olika typer av åtgärder. Underhåll av maskiner är viktigt av flera orsaker – framför allt för säkerhetens skull. Läs mer om varför det är bra, när det behöver göras och var hjälpen finns att hitta här.

Varför är det viktigt med underhåll av maskiner?

Stora maskiner som används i verkstäder eller inom industri är ofta i gång och används dagligen – i vissa fall till och med dygnet runt. Det medför slitage och vissa delar kan slitas ut snabbare än andra.

Underhåll av maskiner är viktigt för att upptäcka eventuella fel i tid men det är även en bra säkerhetsåtgärd. Med kontrollerade maskiner minskar risken för olyckor och skador – något som såklart är viktigt oavsett vilket område verksamheten är aktiv inom.

En annan anledning till att underhåll är både bra och viktigt att genomföra är för att det kan optimera effekten. När slitna delar byts ut kan det ge nytt ”liv” åt maskinen, som sedan kan jobba på med full effekt igen.

När behöver det göras?

När underhåll av maskiner behöver genomföras kan skilja sig lite beroende på vad det gäller för typ av maskiner. En del kan vara bra att underhålla mer regelbundet, till exempel en gång om året, medan andra klarar en längre tid utan just något underhåll alls.

För den som känner sig osäker när det kommer till underhållsintervall kan det vara en idé att kontakta ett företag som arbetar med detta. Det är alltid bättre att ta det säkra före det osäkra – och kanske hellre göra ett underhåll för mycket än ett för lite.

Var kan det göras?

Det finns som sagt företag som arbetar med underhåll av maskiner och finns inte kompetensen inom den egna verksamheten för att utföra jobbet kan ett sådant anlitas. Det är ett enkelt sätt att säkerställa att åtgärderna blir utförda på ett korrekt sätt och dessutom med garanti på arbetet.

Företag som arbetar inom området kan även erbjuda andra typer av tjänster, så som:

 • Felsökningar
 • Reparationer
 • Försäljning

Ett sådant företag kan alltså hjälpa till att underhålla och reparera befintliga maskiner men även bistå med nya om det skulle vara nödvändigt.

Drivs med WordPress & Tema av Anders Norén