Då relining är ett stort projekt är det viktigt att som kund kontrollera de olika företag i Malmö som utför denna renovering – innan avtal skrivs. Det kan ske på egen hand, eller via konsult. En reliningkonsult i Malmö kan bidra med stor erfarenhet och kunskap.

BRiF-certifierade

BRiF står för Branschföreningen för relining i Fastigheter. En nationell förening som både har ett kvalitetsprogram, tydliga arbetsmetoder och utbildningar för sina medlemmar. Genom att ett företag är BRiF-certifierad bör en extra trygghet ges till kunden gällande kompetens och arbetsmetod.

Hitta BriF företag i Malmö inför relining?

  1. Gå till brif.se
  2. Klicka på Medlemmar
  3. Välj Entreprenör samt område.
    Det går inte att välja specifikt Malmö. Istället väljs ”Södra Sverige”. En orsak till detta upplägg kan vara att många entreprenörer kan tänka sig åka flera mil för att utföra arbetet. Det utifrån att det är så stort projekt att kostnaden för transport blir minimal i förhållande till kostnaden för arbetet.
  4. Välj entreprenör
    Nu kommer entreprenörer presenteras inom ”Södra Sverige”. Här visas även inom vilka andra områden som de utför arbete. Det finns exempelvis de som angett ”Rikstäckande” vilka därmed kan anlitas även om de inte har kontor i närheten av Malmö.

Stabil ekonomi

Att anlita ett företag för relining som sedan går i konkurs skapar stora problem. Ett nytt företag behöver anlitas, nya undersökningar behöver ske osv. Den totala kostnaden kan då bli högre än om arbetet utförts av ett och samma företag. Det finns alltså en fördel i att kontrollera att företaget har en stabil ekonomi och gärna funnits i flera år. Detta sker enklast genom att ange företagets organisationsnummer på Allabolag.se.

Entreprenör eller konsult?

Det är även viktigt att skilja på vilken hjälp som kan fås av en konsult respektive en entreprenör. De bägge har en viktig roll vid relining – men helt olika roll.

Reliningkonsult
En reliningskonsult hjälper kunden med allt – utom själva hantverket. De kan därmed genomföra filmning av stammarna för att avgöra dess kvalité, styra hela processen och genomföra slutbesiktning. Det är även mycket vanligt att de skapar offertunderlag och jämför olika entreprenörer.

Entreprenör
Det finns flera entreprenörer i Malmö som kan utföra relining. Det är alltså de som utför hantverket att applicera det nya ”innerröret” i de gamla stammarna. Men för att säkerställa hög kvalité används ofta en konsult som driver projektet framåt.