En energideklaration är ett viktigt verktyg för att främja energieffektiviteten i byggnader av olika slag. Sedan den introducerades här i Sverige 2006 har detta blivit ett sätt att underlätta hanteringen av energikostnader samt att främja en mer hållbar miljö. Trots att detta alltså är ett viktigt dokument finns det fortfarande ganska många missförstånd och obesvarade frågor kring det. Denna artikel syftar till att räta ut frågetecknen genom att besvara vissa av dessa frågor samt reda ut en del av missförstånden.

Svar på vanliga frågor om din energideklaration

Dessa är svaren på några av de vanligaste frågorna om den energideklaration som du kanske har funderingar kring:

  • Hur länge är den giltig? Till skillnad mot vad många verkar tror har detta dokument en begränsad giltighetstid. Faktum är att det är giltigt i 10 år från det att deklarationen gjordes. Därefter behöver en ny inspektion och deklaration göras. Detta för att säkerställa att datan kring energieffektivitet är uppdaterad.
  • Vem är ansvarig för att en giltig energideklaration finns? Ansvaret för åtagandet att upprätthålla en aktuell och giltig deklaration över energianvändningen faller på fastighetsägaren. Som en del av detta ansvar ska denne se till att ett uppdaterat dokument finns på plats. Det är även fastighetsägaren som ansvarar för att boka inspektioner samt hantera eventuella förslag på förbättringar av energianvändningen.
  • Vad är syftet med denna deklaration? Detta är ett dokument som är så mycket mer än enbart en byråkratisk åtgärd. Syftet är tudelat: den syftar till att främja energieffektivisering samt främja ett hälsosammare inomhusklimat inuti byggnader. Genom att tillhandahålla en tydlig bild av byggnadens energianvändning ska dokumentet bidra till att välinformerade beslut fattas kring energi- och kostnadseffektivitet.
  • Hur går det hela till? Man skulle kanske kunna tro att det i huvudsak handlar om en deklaration som sker på papper. Men i själva verket innefattar denna deklaration en omfattande process som utförs av en certifierad energiexpert. Processen innefattar att samla in nödvändig data, utföra en inspektion på plats samt därefter ta fram själva deklarationen.