Trädgårdsarkitekt är ett varierande och praktiskt yrke. En del kan specialisera sig enbart mot en enda tjänst men vanligtvis erbjuder de ett flertal tjänster som resulterar i en finare trädgård. De flesta erbjuder däremot trädgårdsdesign.

Bygger upp trädgården utifrån behov

Arbetet som utförs handlar framförallt om att förbättra planering, utförande och hantering av trädgården. Detta kan ske med ett genomgripande arbete som tar flera veckor att utföra till mer tillfälliga installationer. En trädgårdsarkitekt kan därmed kontaktas vid behov av:

  • Inspiration
  • ”Någon att bolla idéer med”
  • Planering
  • Genomförande

Kanske finns ett önskemål om att skapa en ”lugn hörna” i trädgården eller en ökad kreativitet. Många som vill ha hjälp med trädgårdsdesign vet vad de vill nå – men vet inte hur det ska genomföras rent konkret. Arkitekten kan då komma med förslag både muntligen och via olika ritningar. Allt beroende på vilken nivå som kunden vill ha hjälp på.

Rätt plats för växterna

Många förknippar trädgårdsdesign enbart med att utforma en trädgård utifrån estetik och funktion. Men det handlar minst lika mycket om att planera vilka växter som ska stå var. Vilka växter vill ha mycket sol, vilka vill ha skugga? Vilka är extra tåliga och vilka bör stå skyddade?

Trädgårdsdesign är grunden

Trädgårdsdesign är själva huvudtjänsten som en trädgårdsarkitekt erbjuder. Kortfattat innebär det att:

Kunden vill ha hjälp att strukturera om, eller bygga upp, trädgården. Trädgårdsarkitekten träffar kunden och går igenom vad målet är med ombyggnationen. Nästa steg är att en ritning skapas som visar allt från stenar och grusgångar till växter och bersåer. Den kan korrigeras tillsammans med kunden till att parterna är överens. Arbetet att genomföra förändringarna kan ske på någon dag upp till flera månader. Allt beroende på hur stor projektet är och om vissa saker behöver genomföras i etapper.

Övriga tjänster

  • Trädgårdsrådgivning
    Trädgårdsarkitekten åker ut till kunden och ger råd utifrån gällande förutsättningar. I detta fall kommer alltså inte någon ritning skapas utan råden är enbart muntliga. Som kund kan det därmed vara smart att ha skrivit ner de viktigaste frågorna i förväg så att tiden utnyttjas maximalt. Det vanligaste är att arkitekten är på plats men till viss del kan även rådgivning ske via telefon eller digitala videolösningar.
  • Styling
    Styling handlar om att ”piffa upp” trädgården inför ett specifikt tillfälle. Till skillnad mot trädgårdsdesign är detta alltså inte permanent utan bara tillfälligt.